شرایط کرونا در قبرس شمالی

شرایط کرونا در قبرس شمالی

پس از بروز ویروس کرونا در ۱۰ مارچ سال ۲۰۲۰ این جزیره به مدت ۵۶ روز به طور کلی تمام کشور وارد قرنطینه ی کامل شد. با تدبیر درست و کارآمد دولت در کنترل ویروس و حضور فعال وزارت بهداشت در زمینه ی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یکی از عواملی شد که بر چرخه ی اقتصاد کشور اسیب...
به کمکی نیاز دارید؟ کلیک کنید