شرایط کرونا در قبرس شمالی

شرایط کرونا در قبرس شمالی

شرایط کرونا در قبرس شمالی: پس از بروز ویروس کرونا در ۱۰ مارچ سال ۲۰۲۰ این جزیره به مدت ۵۶ روز به طور کلی تمام کشور وارد قرنطینه ی کامل شد. تدبیر درست و کارآمد دولت در کنترل ویروس و حضور فعال وزارت بهداشت در زمینه ی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یکی از عواملی شد که بر...
مشاوره رایگان کلیک کنید