آداب و رسوم و فرهنگ قبرس شمالی

آداب و رسوم و فرهنگ قبرس شمالی

مردم قبرس شمالی بسیار مهمان نواز و خون گرم هستند که فرهنگ و آداب و رسومشان تلفیقی از فرهنگ ترکی و یونانی بوده که بسیار فرهنگ غنی و متنوعی است. مردم قبرس،زندگی خانوادگی را بسیار دوست داشته و به همین منظور زمان زیادی را در کنار خانواده و فامیل به خصوص اواخر هفته را می...
به کمکی نیاز دارید؟ کلیک کنید