آداب و رسوم و فرهنگ قبرس شمالی

آداب و رسوم و فرهنگ قبرس شمالی

آداب و رسوم و فرهنگ قبرس شمالی – مردم قبرس شمالی بسیار مهمان نواز و خون گرم هستند. فرهنگ و آداب و رسوم این مردم تلفیقی از فرهنگ ترکی و یونانی بوده که فرهنگ بسیار غنی و متنوعی است. مردم قبرس زندگی خانوادگی را بسیار دوست دارند. به همین منظور زمان زیادی را در کنار...
مشاوره رایگان کلیک کنید