خودرو

خودرو

با توجه به اقلیم آب و هوای مدیترانه و همچنین رانندگی سمت چپ در قبرس شمالی طبق رانندگی در کشور انگلیس ( به طور کلی فرمان در قسمت راست ماشین قرار دارد،  ۵۰ درصد ماشین های وارداتی از کشور انگلیس و حدود ۵۰ درصد  الباقی از کشور ژاپن  صورت می گیرد. برای کسانی که به صورت...
به کمکی نیاز دارید؟ کلیک کنید